Intervju med medlemmen Rolf Nyström

Som ideell förening tycker vi på STAR att det är viktigt att lyfta fram det som är kärnan i föreningen, nämligen våra medlemmar. Ibland kommer vi därför intervjua någon aktiv medlem här i bloggen. Först ut är Rolf Nyström.

Var arbetar du och vad arbetar du med?

”Sedan två år tillbaka arbetar jag på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, på ett boende för funktionshindrade. I huvudsak är jag stödperson för en av de boende i hans dagliga liv, med allt vad det innebär i form av handling, städning, möten och fritidsaktiviteter. Särskilt lyckat är att vårt intresse för idrottande sammanfaller. Även om mitt jobb till stor del är styrt av rutiner rymmer det samtidigt en stor portion frihet. Det är berikande att möta de boende, som trots sina handikapp ofta är fria i sina tankar och fulla av humor och glädje.”

Vilka STAR-förmåner brukar du utnyttja?

”Jag utnyttjar verkligen STAR:s bredd av medlemsförmåner. Något som jag uppskattar är till exempel alla rabatter. När det inte är corona brukar jag simma några gånger i veckan i någon av alla de simhallar som finns att tillgå i Stockholms stad. Jag har även provat på STAR:s massageerbjudande. Jag har också deltagit på flera STAR-kurser. Yogan uppskattar jag för att den förbättrar både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Kursen Kreativt skrivande vidgar mitt tänkande och ger mig ingångar till nya och bättre formuleringar. Jag ser fram emot att gå flera kurser framöver.”

Du har ju gått alla tre steg på STAR:s hälsocoachutbildning, berätta om ditt arbete som hälsocoach på din arbetsplats!

”I min roll som hälsocoach på arbetsplatsen fokuserar jag mycket på att delge mina kollegor information och jag håller enskilda samtal om kost och friskvård. Jag sätter även friskvård på agendan på personalmöten och APT. Just nu arbetar jag med att starta en hälsogrupp, med syftet att motverka sjukskrivningar och stärka medarbetarnas kondition och styrka. Extra roligt är att jag har fint stöd av min chef i detta arbete. Jag är även hälsoombud och samarbetar med hälsoombud på andra gruppbostäder. Jag ser nyttan med samverkan och kunskapsutbyte.”

Du går nu kursen Kreativt skrivande. Vad har kursen gett dig och vad har du för relation till skrivande?

”Skrivandet har länge haft en stor plats i mitt liv. På kursen Kreativt skrivande har jag har träffat nya kurskamrater och med hjälp av en mängd olika uppgifter fått tänka till när det gäller skrivandet, till exempel kring begrepp, metaforer och olika typer av texter.

Skrivandet tog fart under min tonårstid, som var rätt så stökig. Jag tog mig ur den perioden genom att skriva och att springa. Efter gymnasiet gick jag Poppius journalistlinje på Nordens Folkhögskola och det var vägen in i det fortsatta skrivandet. Efter utbildningen var jag Västerorts första undersökande journalist. Jag började sedan skriva dikter tillsammans med min kompis Robert Terfelt. Vi var med i en poesigrupp och läste högt ur den egenutgivna diktsamlingen. Idag skriver vi en kulturblogg tillsammans, där vi belyser historia såväl som konst.”

Vad tycker du är det bästa med STAR?

”En av fördelarna med STAR att det är en förening för både idrott och kultur! Dessutom är kursverksamheten bred och får med sig deltagare i olika åldrar och från olika kulturella bakgrunder. STAR är en personlig förening och man lär känna andra människor.”

Har du några tankar kring hur STAR skulle kunna utvecklas framöver?

”Det som jag ser som STAR:s utvecklingsområde är att få fart på hälsocoacherna och hälsoombuden. Hälsocoacherna behövs, eftersom sjukfrånvaron ökar och det då gäller att arbetsgivaren har friskvård som fungerar. STAR skulle kunna följa upp hälsocoachernas arbete mer och skapa former för erfarenhetsutbyte och presentation av STAR:s erbjudanden. Då skapas engagemang, föreningen blir ännu mer personlig och något som angår alla på arbetsplatsen. Man behöver mötas och få motivation!”

Vad mer gillar du att göra på fritiden?

”På min fritid gör jag mycket stretching, upp till en timme innan jag går till jobbet. Jag tycker också det är viktigt att unna sig något ibland, till exempel massage, då klarar man arbetslivet mycket bättre. I övrigt är jag fackligt engagerad, tycker om att gå ut och dansa samt att träffa släkt och vänner.”

Nina Floreteng

Läs om flera av våra medlemmar!
Björn Erdal – vinnaren i STAR:s fototävling
Can Alici – vinnaren i STAR-steget