Förmåner som STAR-medlem

Kurser

Rabatter & inträde

Tävlingar

Förmåner som förvaltning

Förmåner

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem behöver du ha en anställning på någon av följande förvaltningar/bolag:

Stadsdelsförvaltningarna

Andra förvaltningar

För att bli medlem behöver du ha en anställning på någon av följande förvaltningar/bolag:

 • Stadsdelsförvaltningarna

eller

 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Miljöförvaltningen
 • Serviceförvaltningen
 • SHIS
 • SISAB
 • Socialförvaltningen
 • Stockholms Bostadsförmedling
 • Utbildningsförvaltningen
 • Äldreförvaltningen

Hur blir man medlem?

På vissa förvaltningar har vi dessutom ombud som säljer medlemskort. Om du jobbar på någon av dessa förvaltningar så kan du kontakta ditt ombud, se nedan.

 • Arbetsmarknadsförvaltningen: Amal Dakroub, tel: 08-508 35 469, Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52.
 • Bromma sdf: Ann Boycott Brown, tel: 08-508 06 048, receptionen.
 • Enskede-Årsta-Vantör sdf: Annika Cecilgård, tel: 08-508 14 198, Blåsut/Dalens förskolor.
 • Miljöförvaltningen: Elin Joelsdotter, tel: 08-508 28 770, Verksamhetsstöd, Pipersgatan 34.
 • Södermalm sdf: Leif Forsander, tel: 08-508 12 212, Göta Ark, receptionen, 7 tr. T-bana: Medborgarplatsen.
 • Utbildningsförvaltningen: Fråga efter STAR-ombud på din arbetsplats (finns på bl.a. Enskede gårds gymnasium, Enskede skola, RG-RH-gymnasiet, Stockholms Hotell- och restaurangskola).

Medlemsavgift: 130 kr/kalenderår.

Sätt in 130 kr på STAR:s plusgiro nr 837 20-3 och uppge följande:

 • Ditt namn.
 • Förvaltning/arbetsplats där du är anställd.
 • Din bostadsadress.

När betalningen är synlig i våra system postar vi medlemskortet hem till dig.

Vill du bli ombud för STAR?

Informationsombud: Vi behöver fler som sprider information om STAR på sina arbetsplatser! Som informationsombud registrerar vi din e-post i våra system så att du får alla våra utskick med information om vad som är på gång i STAR. Din uppgift är sedan att sprida den informationen till kollegorna på din arbetsplats. Detta kan du göra genom att vidarebefordra våra elektroniska utskick, sätta upp information på anslagstavlan, berätta om våra aktiviteter på era möten, eller varför inte locka med dig några arbetskamrater på våra aktiviteter.

Medlemskortsombud: Vill du hjälpa oss att bli fler medlemmar genom att sälja medlemskort? Som medlemskortsombud kvitterar du ut ett eller flera block med medlemskort. Under perioden januari-september säljer du sedan medlemskort till dina kollegor. Ju mer aktiv du är i din försäljning, desto fler medlemmar kan du värva. Därefter redovisar du försäljningen och betalar in erhållna medlemsavgifter till STAR.

Som ideell förening välkomnar vi medlemmarnas engagemang. Anmäl ditt intresse till oss!
Tel: 08-508 42 010
E-post: star@stockholm.se