Lyssnandet – livscoachens viktigaste verktyg

Jag vill hävda att det är en djupt nedärvd egenskap hos oss människor att vilja hjälpa och finnas för varandra. En kris kan ibland vara en väckarklocka för medkännande och upprinnelsen till äkta hjälpsamhet.

Att finnas för varandra, att bistå varandra från medmänniska till medmänniska kan ske på många olika sätt. Jag vill i denna text belysa en grundläggande förmåga som vi alla har, men som behöver uppmärksammas och utvecklas, nämligen lyssnandet. Genom att lyssna på en kollega eller vän har vi tagit det första steget till utveckling, samförstånd och problemlösning.

När man som medmänniska inte omedelbart öppnar sin tipslåda, utan låter den andra parten få prata utan att man avbryter föds respekt. Respekt för att individen först får inventera sina egna lösningar. Att veta att man inte kommer bli avbruten är i sig gynnsamt för tankeprocesserna, och att verbalisera dem ger ytterligare klarhet till situationen. Vanligare än vad vi kanske tror är att den som lyssnar gör det utifrån sin egen agenda, istället för att hålla sig neutral.

Att genomföra förändringar är som bekant inte helt lätt. Hade det varit lätt hade du redan gjort det, eller hur? När kollegor och vänner inte räcker till kan man behöva ta hjälp av en utbildad professionell coach för att reda ut sin situation. Coachen är expert på att lyssna, men också på att ställa frågor som fördjupar dina insikter. Livscoaching är inte terapi, utan en samtalsform där du som klient betraktas som frisk och resursstark och utmanas till nya tankesätt och handlingar samt får verktyg för att utvecklas och utnyttja dina förmågor. Coachen har verktygen och processerna som leder dig framåt. Samtalen med coachen brukar upplevas som en skön och välbehövlig reflektionsoas.

Här är några exempel på när en livscoach kan bistå dig:

  • Du vill få bättre överblick över din situation i en snabbföränderlig värld.
  • Du vill uppnå en dröm, stor eller liten.
  • Du vill utforska vem du är, vad du kan och vad du vill.
  • Du vill ha nya resultat inom något område i livet.
  • Du vill öka din självkänsla.
  • Du vill arbeta mer målfokuserat, grundat i din vision och dina värderingar.

Som du kanske redan gissat erbjuder vi på STAR rabatt på livscoaching, eftersom det så tydligt gynnar ditt välmående. Och vi är fulla av entusiasm för att göra det lätt för dig att må bra!

Nina Floreteng, STAR