STAR är en ideell personalförening för dig som är anställd i Stockholms Stad på någon av Stadsdelsförvaltningarna eller Arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, Stockholms Bostadsförmedling AB, Utbildningsförvaltningen, Äldreförvaltningen.

STAR:s verksamhetsområden ligger inom områdena idrott, motion, hälsa och kultur. Verksamheten i STAR genomsyras av ett starkt engagemang för friskvård och hälsa.

STAR är en förening för alla, oavsett prestations- eller ambitionsnivå. Vi anordnar kurser inom både träning och kultur samt arrangerar tävlingar och erbjuder diverse rabatter i samarbete med olika friskvårdsleverantörer.

STAR bildades 11 december 1997 och har således en lång tradition inom Stockholms stad. Med 21 anslutna förvaltningar och uppåt 3000 medlemmar är vi Stockholm Stads största personalförening.

STAR är anslutet till paraplyförbundet för alla personalföreningar i Stockholms Stad – SKIMF. SKIMF är Stockholms kommunalanställdas idrotts- och motionsförbund med syftet att informera, stödja och aktivera föreningarna och deras medlemmar till ökad motions- och friskvårdsverksamhet. STAR förmedlar de aktiviteter som genom SKIMF erbjuds alla kommunanställda i olika sportgrenar samt andra motions- och kulturinslag.

Presentation av STAR

Vi har skapat en presentation av STAR om vår verksamhet, organisation och förmåner. Du kan även ladda ner presententationen.


Verksamhetsberättelse 2021

STAR:s stadgar finns sammanställda i denna fil som du kan ladda ner.


När föreningen firade 20-årsjubileum 2017 sammanställdes en jubileumsskrift som speglar STAR med både tillbakablickar och framåtblickar.

Styrelsen 2023

Jesper Houghton

Ordförande
Norra innerstadens sdf
076-121 00 84

Staffan Odencrants

Vice ordförande
Utbildningsförvaltningen
08-508 53 711

Birgit Andersson

Kassör
Hägersten-Älvsjös sdf
08-508 23 054

Åsa Olsson

Sekreterare
Norra innerstadens sdf