Steg 1

Basutbildning

Steg 2

Kunskapsfördjupning

Steg 3

Arbetsmiljö

STAR har en tradition på snart 20 år i att utbilda hälsocoacher på arbetsplatserna i Stockholms stad. STAR:s hälsocoachutbildningar är ett led i vår strategi att tydliggöra friskvårdens betydelse utifrån ett ledningsperspektiv.

Hälsocoachernas uppgift är att tillsammans med sin närmsta chef driva hälsoarbetet på arbetsplatsen. De upprättar tillsammans en handlingsplan för arbetsplatsen. Hälsocoacherna motiverar och inspirerar sedan arbetskamraterna i arbetsplatsens friskvårdsarbete och arrangerar olika typer av aktiviteter för kollegorna.

Vi erbjuder hälsocoachutbildningar i tre olika steg, och varje steg består av två kursdagar med någon veckas mellanrum. Du behöver ha gått Steg 1 för att kunna tillgodogöra dig innehållet i Steg 2 och Steg 3.

Basutbildning

Steg 1
 • Syftet med utbildningen är att hälsocoachen ska förstå sin roll och finna trygghet i den samt kunna inspirera, informera och organisera hälsoarbete så att medarbetarna motiveras till en förbättrad livsstil som skapar positiva hälsoeffekter.

 • Onsdag 24 november och tisdag 7 december kl 8:30-16:30 2021. OBS: minst 15 deltagare krävs för att kursen ska genomföras! Om kursen inte kan genomföras flyttas den till VT22.

 • Första kursdagen genomförs digitalt, andra kursdagen genomförs antingen digitalt eller på Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet.

 • Pris: 3 800 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation, medlemskap i STAR 2021, hälsocoachkort och diplom
 • Hälsocoachens roll på arbetsplatsen
 • Strategiskt hälsoarbete
 • Livsstilens betydelse för hälsa
 • Upprättande av handlingsplan
 • STAR:s friskvårdsprogram
 • Beteendeförändringar
 • Stresshantering

Kunskaps­fördjupning

Steg 2
 • Syftet med utbildningen är att fördjupa hälsocoachens kunskaper i olika hälsofrågor och ge verktyg för att återföra kunskaperna till arbetsplatsens medarbetare. Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 2.

 • Planeras till början av 2022

 • Kursen genomförs antingen digitalt eller på Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet

 • Pris: 3 800 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation och diplom
 • Bemötande, kommunikation och coachverktyg
 • Sömn och återhämtning
 • Kost och näring
 • Mental träning

Arbetsmiljö

Steg 3
 • Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om organisatorisk och social arbetsmiljö, livsstil och hälsofrämjande arbetsliv. Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 3.

 • Planeras till början av 2022

 • Kursen genomförs antingen digitalt eller på Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet

 • Pris: 3 800 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation och diplom
 • Fördjupning av det strategiska hälsoarbetet
 • Arbetsmiljö
 • Psykosociala hälsofaktorer
 • Arbetsglädje
 • Medarbetarskap