STAR har en tradition på snart 20 år i att utbilda hälsocoacher på arbetsplatserna i Stockholms stad. STAR:s hälsocoachutbildningar är ett led i vår strategi att tydliggöra friskvårdens betydelse utifrån ett ledningsperspektiv.

Hälsocoachernas uppgift är att tillsammans med sin närmsta chef driva hälsoarbetet på arbetsplatsen. De upprättar tillsammans en handlingsplan för arbetsplatsen. Hälsocoacherna motiverar och inspirerar sedan arbetskamraterna i arbetsplatsens friskvårdsarbete och arrangerar olika typer av aktiviteter för kollegorna.

Vi erbjuder hälsocoachutbildningar i tre olika steg, och varje steg består av två kursdagar med någon veckas mellanrum. Du behöver ha gått Steg 1 för att kunna tillgodogöra dig innehållet i Steg 2 och Steg 3.

Basutbildning

Steg 1
 • Syftet med utbildningen är att hälsocoachen ska förstå sin roll och finna trygghet i den samt kunna inspirera, informera och organisera hälsoarbete så att medarbetarna motiveras till en förbättrad livsstil som skapar positiva hälsoeffekter.

 • Måndag 8 april kl. 9-16 och torsdag 25 april kl. 9-17

 • Första kursdagen + andra kursdagens förmiddag: Stockholms Hotell- & restaurangskola, Arenavägen 60, Johanneshov. Andra kursdagens eftermiddag: Hellasgården, Nacka (utomhus).

 • Pris: 4 180 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation, medlemskap i STAR 2023, hälsocoachkort, individuellt coachsamtal (1 tim), diplom och STAR:s goodiebag
 • Hälsocoachens roll på arbetsplatsen
 • Strategiskt hälsoarbete
 • Livsstilens betydelse för hälsa
 • Upprättande av handlingsplan
 • STAR:s friskvårdsprogram
 • Beteendeförändringar
 • Stresshantering

Kunskaps­fördjupning

Steg 2
 • Syftet med utbildningen är att fördjupa hälsocoachens kunskaper i olika hälsofrågor och ge verktyg för att återföra kunskaperna till arbetsplatsens medarbetare. Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 2.

 • Hösten 2024

 • Stockholms Hotell- & restaurangskola, Arenavägen 60, Johanneshov

 • Pris: 4 180 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation, individuellt coachsamtal (1 tim), diplom och STAR:s goodiebag
 • Bemötande, kommunikation och coachverktyg
 • Sömn och återhämtning
 • Kost och näring
 • Mental träning

Arbetsmiljö

Steg 3
 • Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om organisatorisk och social arbetsmiljö, livsstil och hälsofrämjande arbetsliv. Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 3.

 • Hösten 2024

 • Stockholms Hotell- & restaurangskola, Arenavägen 60, Johanneshov

 • Pris: 4 180 kr + moms

 • Ingår: Kursdokumentation, individuellt coachsamtal (1 tim), diplom och STAR:s goodiebag
 • Fördjupning av det strategiska hälsoarbetet
 • Arbetsmiljö
 • Psykosociala hälsofaktorer
 • Arbetsglädje
 • Medarbetarskap