Mental träning… en liten insats som ger STOR effekt (Lisa Vallin gästbloggar)

Fotograf: Anne Lichtenstein

Vi har en ny gästbloggare med oss idag! Hon heter Lisa Vallin och samarbetar med STAR på Hälsocoachutbildningarna, där hon föreläser om Mental träning. Hon är Lic. Mental tränare med erfarenhet av företagande, idrott, organisationer, tv och teater, skola och extrema prestationer. I det här inlägget vill hon ge inspiration till att använda mental träning för att må bättre och fungera bättre.

Vill du må bättre och fungera bättre i vissa områden i livet? Eller under hela livet? Vilka jag än har frågat under mina år som mental tränare har 99,9 % alltid velat utveckla något. Jag har aldrig fått svaret att man vill må sämre. I stort sett alla vill på något sätt utveckla sig fysiskt eller psykiskt för att må bättre och fungera bättre. Mer lugn, mer avspänning, mer glädje, bättre kommunikation, bättre relationer, mer flow… En riktigt härlig önskelista… är detta möjligt att få? Eller till och med se till att skapa själv? Ja, vi kan bli våra egna små tomtar och ge oss allt det vi behöver.

Må bättre och fungera bättre är den mentala träningens syfte och mål. Därför är den konkreta träningen ett användbart verktyg både för personlig utveckling och mående och för att nå konkreta mål i arbete, relationer, sport eller andra områden. Att regelbundet i vardagen träna små korta stunder av mental träning ger ett större välmående samtidigt som vi bygger upp en avspänd effektivitet. Plus att vi som bonus kommer att prestera ännu bättre. Prestation är ett laddat ämne idag. Många blir stressade av bara ordet prestation. Men fortsätt läsa… det finns hopp.

Vi presterar varje dag, oavsett om vi vill det eller ej. Bara att gå upp ur sängen är ibland en prestation. Därför är det bra att bli bästa kompis med ordet prestation och förstå att vi presterar bara genom att existera. Vi behöver prestera för vår försörjning, för att få maten på bordet, för att få vardag och jobb att fungera. Vi kan hitta sätt att må bättre och prestera bättre samtidigt. Vi kan hitta sätt att vara effektiva och samtidigt avspända. Det är att må bra och prestera bra. Jag vill presentera begreppet avspänd effektivitet lite närmare.

Avspänd effektivitet gör att vi ännu mer är i balans i kropp och knopp. Att vi har ett stort inre lugn och därför kan vara snabba som blixten när det krävs. Sedan kan vi varva ner direkt efter en ansträngning. Avspänd effektivitet är att lägga precis den kraft som behövs på de olika uppgifter vi har. Olika uppgifter behöver olika energi från oss. Inte mer och inte mindre. Avspänd effektivitet hjälper oss också att sortera i uppgifter och aktiviteter vi har så att vi hela tiden gör det som ligger i vår vision och för oss till de resultat vi önskar.

Avspänd effektivitet är att fördela energi och ansträngning optimalt. Det gör att vi kommer ha mer ork kvar efter en arbetsdag, återhämta oss snabbare och kunna vara än mer närvarande i vardagen.

Kan vi träna avspänd effektivitet?
Både ja och nej. Avspänd effektivitet är ett direkt resultat av mental träning. Så tränar vi mental träning når vi avspänd effektivitet. Det är som att tänka sig om man kan träna på att vara vältränad. Vältränad är ju ett resultat av konditions- och styrketräning, och det tränas genom att t ex jogga och göra armhävningar.

Hur tränar vi oss till att vara avspänt effektiva?
Vårt medvetna jag med tankar, känslor, kropp och handlingar är stort och viktigt för allt vi gör i livet. ÄNNU VIKTIGARE är vårt OMEDVETNA jag med allt vi tänker, känner, och gör helt automatiskt.

Vårt omedvetna jag styr upp till 95 % av våra tankar känslor, kroppsfunktioner och handlingar genom automatiserade processer. Tänk allt du gör under en dag som du inte behöver aktivt tänka på. Cykla, köra bil, hur vi klär på oss, hur vi hälsar på människor, går i trappor, vi andas, hjärtat slår och så vidare.

Vårt omedvetna är en stor minnesbank för processer och skeenden som automatiskt har programmerats in i oss sedan vi föddes. Många program är livsnödvändiga. Massor av program som ligger i det omedvetna kan också vara program som INTE stöder oss i vårt nuvarande liv, utan faktiskt bara ligger och stör. Som en radiovåg på fel frekvens hela tiden. Eller en hackig skiva, (för dig som är så gammal så du minns det)!

När vi vet att vi styrs så mycket av vårt omedvetna, kan vi medvetet börja använda vårt omedvetna till vår största resurs. Genom att bli medvetna om vilka mönster vi har och framförallt vilka mönster vi vill ha istället, kan vi implementera nya processer i vårt omedvetna som automatiskt tar över och hjälper oss framåt. Vi kan också ta väck de program som ligger där och förstör för oss.

Hur når vi det omedvetna och kan arbeta med det?
Genom kroppslig och mental avspänning försätter vi kropp och sinne i ett mottagligt tillstånd. Om du tänker dig när du ska sova och känner sekunderna där du precis svävar mellan sömn och vakenhet. I det läget är hjärnan som mest mottaglig för nya förslag (suggestioner) hur vi ska fungera. Därför är det bra att varje dag, kort träna kroppslig och mental avslappning: Då kan vi enkelt nå det tillstånd (det mentala rummet) som vi behöver ha när vi ska automatisera nya processer. Genom att träna upp förmågan att gå in och ur det mentala rummet kan vi själva bestämma när vi ska arbeta med det omedvetna. Bra, va?

I mental träning används fyra enkla grundsteg för att träna upp förmågan att helt spänna av, att kunna se sig själv med klarhet och omtanke. Kunna mentalt träna in processer som stärker oss och tar oss till våra önskade mål. Stegen består av inspelade program som du lyssnar till när det passar dig bäst. På morgonen, kvällen eller lunchen spelar ingen roll, när helst du vill, är bästa tiden. Programmen kan du köpa på nätet eller få av en mental tränare.

Grundstegen i mental träning är:

  • Muskulär avslappning – för att sänka grundspänningen
  • Mental avslappning – ditt mentala rum
  • Självbildsträning – för självkänsla och självförtroende
  • Målbildsträning – för önskade mål och motivation

Regelbunden systematisk träning
Mental träning är ingen ”quick-fix ”utan en regelbunden, systematisk träning under en längre tid. Precis som konditionsträning eller styrketräning fungerar för att bygga långsiktiga resultat. Däremot kan positiva effekter visa sig väldigt snabbt av den mentala träningen. Mer energi och större lugn kan infinna sig i stort sett omgående när du startar och värdet av träningen ökar och växer för varje vecka.

Hälsoeffekter utöver det vanliga
Det finns forskning som visar att de som använt mental träning i 6 månader har föryngrats 7 år i kroppens celler och hormonsystem när mätningar av bland annat hormonet DHEA har gjorts. Så bara genom att ge sig tid att använda mental träning som verktyg, så optimeras mående och funktion automatiskt, och återhämtningen får vi på köpet. Så testa själv och se vilken effekt det ger och sprid gärna ordet vidare. Kan vi bidra med att en människa mår bättre idag är det en bra dag!

Obs! Även om mental träning är utformat så att självträningen är den viktiga finns det finns stora värden med att ha kontakt med en mental tränare under processen för att ha ett bollplank för frågor och funderingar som uppstår. Någon att dela förändringarna med och en person som kan peppa dig att fortsätta träningen även när allt känns på topp! Det är då verkligt stora förändringar sker! Även vid psykisk ohälsa rekommenderar jag starkt mental träning som ett verktyg att må bättre, och då är det extra viktigt att du har regelbunden kontakt med en egen mental tränare som stöd i processen.

Jag hoppas att detta gör dig nyfiken på att testa på vad mental träning kan göra för skillnad för dig! Hojta till vid minsta fundering eller fråga!

Med värme!
Lisa Vallin, Lic. mental tränare och Executive Life & Leadercoach
0739-86 69 30
lisa@practor.se
www.practor.se

Vi välkomnar gärna flera gästbloggare till vår STAR-blogg. Inläggen ska belysa olika aspekter av våra fyra verksamhetsområden: idrott, motion, hälsa och kultur. Gästbloggaren ansvarar själv för sin text och sina åsikter och dessa behöver inte nödvändigtvis delas av STAR.