Skrivandets glädje

Har du hört talas om den så kallade 10 000-timmarsregeln? I korthet innebär regeln att med tiotusen timmars övning (cirka 5,5 arbetsår) kan vem som helst bli expert på vad som helst. Uttrycket myntades av journalisten Malcolm Gladwell och baseras på forskning av svenske psykologiprofessorn K. Anders Ericsson. Även om denna regel har diskuterats och kritiserats och anses vara alltför generaliserande pekar den på en viktig faktor, nämligen att träning oftare är viktigare än talang. Ericsson själv menade att för att utveckla en färdighet krävs målmedveten övning, handledd övning och mental träning. Fem år är ganska mycket tid och med lite enkel huvudräkning är det lätt att inse att man inte kommer hinna nå expertnivå i en bråkdel av alla färdigheter man vill utveckla i livet.

Men för dig som vill utveckla språket och dina färdigheter i skrivande har jag glada nyheter! Genom att lyssna, tala, läsa och skriva kommunicerar vi med varandra. Vi uttrycker känslor, tankar, beskriver händelser, fantiserar, refererar, diskuterar. Du som läser detta har förmodligen redan använt språket i mer än tiotusen timmar, för språket har man alltid med sig.

Det skrivna språket är dock inte samma som det talade. Det är ofta mer komplext, kondenserat och precist. En skriven text behöver omsorg och tar längre tid än att tala.

För mig personligen är själva skrivandet ett sätt att tänka, ett sätt att känna, ett sätt att vara. Lite ärligare. Lite djupare. Lite mer strukturerat.

En erfarenhet som jag har och många med mig delar är att det ibland är nödvändigt med uppgifter och struktur för att komma igång med skrivandet. Då är en kurs en beprövad väg. Jag vill så gärna dela med mig av min skrivarglädje och är tacksam för att få göra just detta när jag utbildar STAR-medlemmar i Kreativt skrivande. Jag har hållit skrivarkurs för STAR i flera år och varje termin har nytt kursinnehåll. Kursen genomförs helt digitalt. Kanske är detta ett ypperligt tillfälle för dig som bor och jobbar långt från våra kurslokaler? Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller något skrivprojekt på gång. Du behöver bara ha lust att i lekfullhet utforska skrivandets glädje och möjligheter.

I skrivandet har jag hittat min skaparglädje och mitt utlopp. Min förhoppning är att du också ska göra det!

Nina Floreteng, STAR