Hälsan tiger still

Jag är av den sanna övertygelsen att människan vill må bra. Även om det finns de som påstår att det finns sjukdomsvinster (såsom till exempel uppmärksamhet, vila, tyck-synd-om-mig, slippa-göra-det-jag-borde), tror jag personligen att det är få, om ens någon, som trivs med att ha ont lite här och där och ännu mindre att ligga i sjuksängen.

Ni kanske har hört det ofta citerade uttrycket ”hälsan tiger still”? Till skillnad mot vad många tror är det inte ett åldrigt ordspråk, utan ingår i dikten Odalbonden skriven av poeten, filosofen och professorn Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Så här lyder hela versen:

Var plåga har sitt skri för sig,
Men hälsan tiger still;
Därför man talar ej om mig,
Som vore jag ej till.

Det mest intressanta är kanske ändå vad vi menar med uttrycket. Det som gör ont gör väsen av sig. Men det som är friskt är tyst. När allt i kroppen fungerar tillfredsställande tänker vi förmodligen inte så mycket på hälsan, vi tar den helt enkelt för given. När det däremot gör ont någonstans reagerar vi, kanske med klagan eller skrik om det är riktigt smärtsamt. Så när ”hälsan tiger still” kan vi med största sannolikhet konstatera att allt är bra.

Mot denna bakgrund har jag en fråga till dig som läser! Behöver vi då inte bry oss om vår hälsa när vi mår bra?

Mitt svar är: jo, självklart ska vi fokusera på hälsan även när vi är friska. Kanske speciellt då! Den som är sjuk, däremot, har många gånger inte orken till några genomgripande livsstilsförändringar, även om man vet att de är gynnsamma. Kanske är det läge att låta hälsan få komma till tals, att skicka en tacksamhetens tanke över varje dag med fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och med hjälp av hälsosamma vanor investera för framtida välmående.

Hälsa är ett av våra verksamhetsområden på STAR. Det tar sig uttryck på många olika sätt, där flaggskeppet är våra gedigna och uppskattade hälsocoachutbildningar i tre steg. Vi har en lång tradition inom Stockholms stad att utbilda hälsocoacher, som sedan i samråd med sin närmaste chef inspirerar, informerar och organiserar hälsoarbetet på arbetsplatsen så att medarbetarna motiveras till en förbättrad livsstil som skapar positiva hälsoeffekter. Snart drar vi igång terminens utbildningar, så passa på att anmäla dig!

Nina Floreteng, STAR