Vet du vem du är?

Har du någon gång funderat över dina rötter och är nyfiken på att veta mer om dina förfäder? Min egen nyfikenhet på släktforskning väcktes redan i unga år. Jag har så här i efterhand funderat på vad som var upprinnelsen till detta något ovanliga intresse för en tolvåring, men inte hittat något svar. Tydligare är däremot vilka behov denna uppslukande och vansinnigt roliga hobby tillfredsställer, och det är flera.

I dagens samhälle är vi i mångt och mycket fjärmade från våra rötter, då flyttningar både inom och utanför landet tagit oss långt från fädernegården som ärvdes i åtskilliga generationer. Vi lever visserligen längre, men det är sällan gammelfarmor bor hemma och tas om hand av barn och barnbarn. Istället sitter hon förmodligen på ett äldreboende där mötena med familjen kanske blir högst sporadiska. Vågar man sig också på en gissning att dagens unga är mer intresserade av vad som händer på mobilskärmen än levnadsvillkoren som rådde när gammelfarmor växte upp? Släktforskningen synliggör vår egen historia och för oss närmare våra rötter!

Släktforskningen vidgar också våra kulturella, geografiska och historiska perspektiv. Med de egna släktingarna som avstamp blir det plötsligt intressant att veta vad yrkesbeteckningen sumprunkare står för, vad backstuga var för typ av boende, hur församlingen Undersåker har fått sitt namn eller de politiska orsakerna till Pommerska kriget.

Allra mest fascinerande är ändå att ta del av de människoöden som rullas upp när man studerar källorna. Till skillnad mot vad en del oinvigda tror är släktforskning aldrig dött och tråkigt med bara namn och årtal. Det finns många möjligheter att komma närmare sina anfäder och anmödrar och när källorna brister kan man med fantasins hjälp och historiska fakta skapa sig en bild av hur människorna levde sina liv, i vissa avseenden så olika våra, i andra avseenden så lika. Att dessutom veta att jag själv bär på en del av deras DNA är en svindlande tanke.

Har jag fått dig nyfiken på släktforskning? Det bör tilläggas att med dagens teknik och möjligheter har det aldrig varit lättare! Vi på STAR tycker att släktforskning fångar in så mycket inom vårt verksamhetsområde kultur, så vi vill erbjuda en prova-på-kväll om hur du ska lära dig hitta information om dina förfäder. Hoppas vi ses!

Nina Floreteng, STAR