Intervju med Ann-Sofi Herneblad, HR-konsult på Norrmalms stadsdelsförvaltning

Denna intervju med Ann-Sofi Herneblad genomfördes i december 2019 och var införd i tidningen STARnytt som utkom i januari 2020. Som bekant var förutsättningarna gynnsammare då, än de har varit det senaste året. Men vi tycker att det i intervjun framkommer så många bra tips på hur man kan arbeta i förvaltningsledningen med hälsa och friskvård på arbetsplatsen att vi gärna vill dela intervjun med er igen!

Hur arbetar ni på Norrmalms stadsdelsförvaltning med friskvård?
“Vi har ett helhetstänk kring friskvård med friskvårdspolicy, årlig övergripande friskvårdsplan och attraktiva friskvårdsförmåner. Vi har en struktur för arbetet med hälsocoacher, där varje enhet ska ha en hälsocoach.”

Vilken roll har du i förvaltningens friskvårdsarbete?
“Jag är samordnare för friskvårdsarbetet inom förvaltningen och tar fram friskvårdsplanen (inklusive budget) och denna beslutas sedan i förvaltningsledningen. I övrigt leder jag nätverket för hälsocoacher, arrangerar föreläsningar för hälsocoacher och chefer samt ordnar nätverksträffar med erfarenhetsutbyte och inspiration. Jag är dessutom hälsocoach för min avdelning.”

Har ni genomfört någon satsning som varit ovanligt lyckad?
“Vi hade en kombinerad hälsocoachträff med frukostmöte där vi började med inspirationsseminarium för chefer och hälsocoacher, bjöd på frukost och fortsatte med en inspirationsföreläsning dit även huvudkontorets personal var inbjudna. Leila Söderholm ledde dessa två aktiviteter och det kom så mycket folk att sittplatserna inte räckte till alla. Vi fortsatte sedan förmiddagen med erfarenhetsutbyte med hälsocoacherna. En förmiddag som gav mycket positiv energi!

Sen vill jag också nämna en kick-off vi hade 2012 när det strategiska friskvårdsarbetet och nätverket för hälsocoacher precis skapats på initiativ av och med stöd från förvaltningsledningen. Vi ordnade två eftermiddagar med föreläsningar, seminarium, prova-på pass och en rad spännande utställare och aktiviteter. Alla medarbetare i hela förvaltningen inbjöds att delta. Detta gav inspiration i det strategiska friskvårdsarbetet och energi att bygga upp arbetet inom förvaltningen.”

På vilket sätt samarbetar ni med STAR och dess verksamhet?
“Vi har regelbunden kontakt med STAR, som har kommit till oss och deltagit vid ett flertal tillfällen under åren på hälsocoachträffar och andra forum.”

Vilken träningsform är din personliga favorit?
“Jag tycker om många former av träning: simning, gym, skidåkning, ridning, cykling med mera, men min absoluta favoritträning är kajakpaddling! Jag är med i Örnsbergs kanotsällskap och är ute så mycket det går under säsongen.”

Har du några tips att ge till andra förvaltningar och arbetsplatser för att utveckla sitt friskvårdsarbete?
“Se till att ha ledningen med i arbetet! Förvaltningsledningen är nyckeln till en strategisk satsning. Cheferna sitter på nycklarna till friskvårdsarbetet på enheten genom att råda över budget och forum där friskvård kan ta plats, och är de som utser hälsocoacher utifrån lämplighet, intresse och förutsättningar. Hälsocoacherna har en central roll så satsa på ett nätverk för hälsocoacher och slå fast riktlinjer för hälsocoachernas arbete utifrån förväntningar och tillgängliga resurser.”

Nina Floreteng, STAR