Föreningar – en tradition sedan vikingatid

Föreningar är, tro det eller ej, inget nytt påfund. Genom inskriptioner i runstenar har man funnit skriftliga belägg för att det funnits sammanslutningar i form av gillen redan på vikingatiden i Sverige. Föreningsbildning är alltså en gammal företeelse och föreningar är något som förekommer över hela världen.

Det som är kännetecknande för en förening är att det är en sammanslutning för att främja gemensamma intressen. Sammanslutningen är dessutom ideell. Med detta menas att en förening inte är vinstdrivande, till skillnad från ett företag. Självklart ska en förening gå runt ekonomiskt, det vill säga det ska finnas en balans mellan intäkter och utgifter, men det är inte meningen att föreningen ska tjäna pengar på sin verksamhet. Föreningens uppgift är istället att verka för sin idé och sin vision.

Allt ovanstående kanske du redan visste, men eftersom STAR är en ideell förening tycker jag det kan vara lämpligt att lyfta fram en förenings särdrag. Jag tänker då även på det medbestämmande som en förening har i form av årsmöten, motioner och val av styrelse. Jag brukar säga att en förening är dess medlemmar.

Det kan vara svårt att mäta en förenings framgång, eftersom det inte visar sig i överskott och vinstsiffror. Vad är då måttet på en framgångsrik förening? Antal medlemmar? Nöjdheten hos medlemmarna? Jag har inget bra svar på den frågan, men att en förening finns kvar år efter år med medlemmar som finner den värdefull är i alla fall ett mått på att den har ett angeläget syfte för många människor.

STAR personalförening har en lång tradition i Stockholms stad, 24 år närmare bestämt. Det tycker vi är ett gott betyg och det visar på att vi följer med vår tid och skapar aktuell och önskad medlemsnytta. Idrott, motion, hälsa och kultur är våra verksamhetsområden, och dessa områden är förmodligen nu mer aktuella och angelägna än någonsin. Som stöd i vår verksamhet har vi våra anslutna förvaltningar i staden, som vi samarbetar med för att skapa förutsättningar för friska och glada medarbetare.

Det viktigaste i föreningen är trots allt våra medlemmar! Utan er – ingen förening. Vi tackar alla som varit med oss detta år och hoppas att ni fortsätter som medlemmar även nästa år, och kanske till och med får med er några fler kollegor. Ju fler vi är, desto mer kan vi erbjuda!

Nina Floreteng, STAR