Kreativitet + glädje = sant

För några år sedan började jag fundera på varför kreativitet ofta förknippas med glädje och lekfullhet. Konferenser skulle förläggas till barnens bollhav och färgglada post-it-lappar skulle arrangeras på idétavlorna.

Har du tänkt på hur det ser ut på en vanlig svensk förskola? Lek och skapande står i centrum och nästan allt som sitter på väggarna är ett resultat av barnens kreativa arbete. Har du tänkt på hur det ser ut i en undervisningssal på ett vanligt svenskt universitet? Bänkar och stolar i strikta rader, en skrivtavla och i bästa fall även några fönster som bjuder in ljuset. Frågan vad som händer med våra inomhusmiljöer längs vår väg genom undervisningssystemet kommer inte att besvaras här, men kan vi vara överens om att de yngre barnens miljöer generellt är mer lekfullt och kreativt inriktade?

Leken är således ett naturligt inslag i barnens liv, men även vuxna behöver leka. Studier visar att vi som vuxna leker mycket mindre nu än före industrialismens intåg. Forskningen har också kommit fram till att lekande främjar kreativiteten och om lekaktiviteterna är fysiska ökar blodcirkulationen, vilket så klart gynnar hjärnan och resten av kroppen.

Leken är ofta lustfylld och glädjeframkallande. Och när du är glad fungerar ditt associativa tänkande mycket bättre. Detta tänkande är en av nyckelfaktorerna när det gäller att skapa nya idéer och kombinationer. Men det hela fungerar även omvänt: när du ägnar dig åt associativt tänkande blir du gladare.

Kreativitet och glädje är alltså tätt sammanflätade. Ett av STAR:s värdeord är just glädje (gemenskap, välmående och nyfikenhet är de övriga). Självklart bejakar vi då den lek- och lustfyllda kreativiteten. Detta konkretiserar vi främst genom att erbjuda kurser i olika typer av skapande verksamhet. Denna termin är det kreativt skrivande som står i fokus. Där kommer vi tillsammans leka fram dina skrivarförmågor – du har väl anmält dig?

Nina Floreteng, STAR