Vi är på gång

Har du tänkt på hur svårt det är att förutspå framtiden? Teamet som på 80-talet skapade filmerna Tillbaka till framtiden föreställde sig att år 2015 skulle luftrummet fyllas av flygande bilar och telefaxen skulle ha en framträdande plats i vardagen. Det som de däremot helt missade var den omdaning av både vanor och samhälle som internet och smartphones inneburit. Den franske artonhundratalsförfattaren Jules Verne fantiserade om att färdas till månen uppskjuten i en kanonkula. Han hade visserligen rätt om att vi så småningom skulle resa dit, men färdmedlet blev som bekant aldrig verklighet. (Trots den inte helt träffsäkra framtidsvisionen läste jag boken med stor spänning som barn.) Inte heller kunde väl någon förutspå att världen år 2020 skulle präglas av en pandemi, som knappast lämnat någon opåverkad.

”Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden.” ~Markus M. Ronner

Pandemin har sannerligen satt sina spår både i det yttre och i det inre. Umgängesvanor justeras, arbetsplatser flyttas hem, omprioriteringar blir en nödvändighet och själva livet ställs på sin spets. Kontrasten mellan yttre turbulens och behov av inre stillhet kanske aldrig har varit större.

Vi på STAR personalförening ser dock ljust på framtiden och efter en minst sagt märklig vår märker vi en tillströmning av kursdeltagare nu i höst. Vi har valt att erbjuda samma kurser som i våras, eftersom många inte kunde gå sin favoritkurs då. Vi corona-anpassar våra gruppstorlekar och några aktiviteter kan vi flytta utomhus. Så nu ger vi dig återigen chansen att utveckla dina kreativa stilistiska förmågor, rusta dig inför nästa års motionslopp, mjuka upp stela muskler, utforska din egen släkthistoria, finna ditt inre lugn och en hel del annat.

Varmt välkommen!

Nina Floreteng, STAR