Håll visionen levande

Tillhör du dem som ger nyårslöften? Hur brukar det gå? Inför nyåret är vi ofta fulla av energi och spänd förväntan, och vi föreställer oss att det som förut tedde sig svårt då kommer gå lätt, utan hinder. Jag vill dock påminna om att all planering inte måste ske vid årsskiftet, men det kan vara en lämplig tidpunkt att fundera över vad man vill få ut av det kommande året, i en vidare bemärkelse. I min roll som livscoach möter jag många som är proffs på att sätta mål i sina jobb, men inte har några visioner och mål i sina privata liv.

Det finns åtskilliga verktyg för att planera sin framtid. Jag presenterar här en fyrstegsmodell bestående av värderingar, vision, mål och handlingar.

1. Värderingar
Börja här! Vem är du och vem vill du vara? Dessa inledande frågor kan vara de svåraste att besvara men samtidigt de viktigaste. Genom att identifiera dina värderingar kan du komma närmare din kärna och vad du värdesätter i livet. Dina värderingar präglar nämligen dig och den vision som du skapar. Värderingar brukar variera mellan individer och kulturer och indikerar om man tycker något är bra eller dåligt och vad som är viktigt. Kännetecknande för värderingar är också att de normalt är generella snarare än specifika och relativt konstanta över tid. Svårigheten kan vara att få syn på sina egna värderingar. Ta några samtal med familj, vänner och kollegor och skriv ner vad som är viktigt för dig i livet!

2. Vision
Visionen svarar på frågan varför du vill något. Visionen är både övergripande och underliggande. Här gäller det att tänka stort! Om du vet precis varje steg som ska ta dig fram till din dröm, då drömmer du förmodligen för smått. Det ska finnas en pirrande känsla av att verkligen vilja, men att samtidigt inte riktigt veta hur det ska gå till. Låt visionen vara full av positiv inspiration och låt den utvidga ditt tänkande. Till skillnad från målen behöver visionen inte vara realistisk eller mätbar.

När det sedan kanske känns jobbigt att ta stegen i handling kan du återvända till din vision och hämta kraft och energi där. Du kan se visionen som bränslet som håller lågan brinnande. Visionen kan levandegöras på olika sätt. Symboler, visualiseringar och affirmationer är några exempel. Ett bra tips är att skapa en så kallad visionstavla. Klipp och klistra på papper eller gör ett kollage i datorn med bilder och texter som speglar din vision. Gör din vision vacker och synlig varje dag!

3. Mål
Målen är uttryck för visionen, de ska stödja den. Ett mål svarar på frågan vad du vill uppnå och när du vill uppnå det. Och när du har uppnått det bockar du av det och går vidare till nästa mål. Jag brukar likna målet vid motorn och rodret på en båt. Motorn är drivkraften som skapar rörelsen framåt och rodret används för att styra kursen mot önskad plats. Med rodret kan man kontinuerligt justera kursen så att man hamnar precis där man önskar.

Det finns många modeller för hur mål bör vara utformade, här är en.

MAKT-modellen:
M – Mätbart. Om du har som mål att vara vältränad, hur vet du då att du har uppnått målet? Att kunna lyfta 100 kg i bänkpress kanske är ett bättre mål?
A – Attraktivt. Tänk på den där hisnande känslan som jag nämnde tidigare. Det är viktigt att målet är attraktivt. Jag brukar säga att det egentligen inte finns lata människor, bara mål som inte engagerar.
K – Kontrollerbart. Du ska själv kunna påverka situationen så att du kan nå målet.
T – Tidsbestämt.. När ska målet vara uppnått? Om du inte har en tidsram riskerar du att skjuta upp dina handlingar.

4. Handlingar
Dina handlingar svarar på frågan hur du ska uppnå målen. Det gäller att skapa rutiner, det vill säga handlingar som du gör varje dag, nästan utan att tänka. När du vill ha nya resultat i ditt liv handlar det inte om att göra nytt en gång, utan regelbundet. Att klara 100 kg i bänkpress kräver förmodligen mer än ett träningstillfälle, eller hur?

Här är en fråga som du kan ta med dig:

  • Vilket steg i processen är lättast för dig – att identifiera värderingarna, visionen, målen eller handlingarna?

Oavsett vad du har för visioner och mål önskar jag dig varmt lycka till!

Självklart hoppas vi på STAR att något i vårt utbud av kurser, rabatter och tävlingar kan stödja dig mot dina mål inom träning och personlig utveckling. Är det något du saknar i vårt utbud så är du varmt välkommen att höra av dig!

Nina Floreteng, STAR