Registreringen för STAR-steget görs nu via starstockholm.se (STAR personalförening) då du får ett medlemskap i föreningen för år 2023 genom att delta i tävlingen. Du omdirigeras därefter till tävlingsplattformen staffinmotion.com (Staff In Motion).

Registreringen görs i tre steg:

starstockholm.se

Aktiveringskod

starstockholm.se

Registrering

stafinmotion.com

Logga in

Ange aktiveringskod

Denna aktiveringskod står i mailet du fått av din arbetsplats/lagledare.

Redan registrerad? Logga in