Livscoaching

Livscoaching – nå dina drömmar och mål

Livscoaching är ett verktyg för att utvecklas och öka din livskvalitet! I mötet med coachen får du möjlighet att stanna upp och reflektera, att tänka i nya banor. Vi samtalar om det som just du vill utveckla för att hitta nya förhållningssätt. Coaching kan beröra både de små och stora frågorna i livet. Det kan handla om såväl personlig som yrkesmässig utveckling.
Coaching är en tydlig och resultatinriktad process som stödjer dig i att lyfta fram vad som är viktigt, att sätta mål och att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål. Mellan coachsamtalen tar du de nödvändiga stegen mot målet. Att bli coachad innebär att utforska och utmana dig själv, t.ex. dina handlingar, värderingar och känslor. Coachen har verktygen för att locka fram dina styrkor och resurser och öka din medvetenhet. Coachen ger dig normalt inga råd, utan det handlar om att du med coachens hjälp själv finner dina egna svar.

Information

Rabatterat pris för STAR -medlemmar: 425 kr/timme
(ord. pris 850 kr).
Plats: Coachsamtalen sker i första hand via telefonen. Om du hellre vill ha ett personligt möte, kontakta Nina för att komma överens om plats.
Bokning: Ring Nina Floreteng på 072-711 70 57. Du är även välkommen att höra av dig om du har frågor om coaching innan du bestämmer dig.
Betalning: Endast mot faktura (10 dagar netto).

Nina Floreteng arbetar på STAR med att utveckla föreningens verksamhet. Hon är beteendevetare med en magisterexamen i pedagogik och är internationellt certifierad coach (ACC) enligt branschorganet International Coach Federation. Detta innebär att hon arbetar under tystnadsplikt och i övrigt följer branschens etiska riktlinjer.