Denna integritetspolicy och våra allmänna villkor gäller för STAR:s alla tjänster och hela webbplatsen.

Vilka vi är

STAR är en ideell personalförening för anställda i Stockholms stad och våra verksamhetsområden är idrott, motion, hälsa och kultur. Föreningen har organisationsnummer 802406-4480 och är juridisk person och personuppgiftsansvarig. Vid personuppgiftsfrågor kontakta kansliet www.starstockholm.se/kontakt.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan identifiera dig som person. Vi samlar in de personuppgifter som du själv anger i vårt formulär när du köper medlemskap och aktiviteter. Dessa personuppgifter är förnamn, efternamn, förvaltning, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress, kön, födelseår och medlemsnummer. Ditt namn behöver vi för att veta vem som är medlem i vår förening och vem som bokat en kurs. Din e-post och i enstaka fall ditt telefonnummer använder vi för att kommunicera med våra medlemmar. Din förvaltnings- eller bolagstillhörighet använder vi för att stämma av att du jobbar på någon av de anslutna förvaltningarna/bolagen. Din bostadsadress används för att kunna posta vår tidning STARnytt, som utkommer sporadiskt med max 1-2 nummer per år. Uppgifterna om kön och födelseår använder vi endast för statistik över våra medlemmar. Genom att ha tillgång till köns- och åldersfördelning bland medlemmarna kan vi lättare anpassa vårt utbud till målgruppen. Medlemsnumret används för att identifiera dig som medlem vid köp av kurser med mera.

Förutom dessa personuppgifter sparar vi information om på vilket sätt du blivit medlem, till exempel betalat via hemsidan, varit deltagare i STAR-steget, fått medlemskort från arbetsgivaren eller fått det som utbildad hälsocoach Steg 1.

Formuläret som du fyller i vid anmälan till hälsocoachutbildningarna sparas inte i medlemsdatabasen, utan informationen skickas endast via mail till STAR.

STAR samlar inte heller in dina kortuppgifter vid betalning. Betalningen hanteras av det internationella företaget Stripe och det är de som samlar in dina betaluppgifter.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, kartor). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Endast STAR:s kanslipersonal, webbmaster samt någon utvald person i styrelsen har tillgång till databasen och personuppgifterna som du anger i formuläret. Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vår samarbetspartner i STAR-steget är Motionsplatsen AB. Vi tar emot data från dem om deltagarna i STAR-steget i form av namn, förvaltning/bolag, e-postadress, kön och födelseår. Deltagarna i STAR-steget får automatiskt ett medlemskap i STAR för efterföljande år och personuppgifterna behandlas på samma sätt som för övriga medlemmar.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Samtliga uppgifter som du anger i formuläret sparas under hela medlemskapsåret och tills vidare. Vi behöver tillgång till olika typer av statistikuppgifter till exempel när vi skriver verksamhetsberättelser och studerar vilka kurser och aktiviteter som varit mest populära under åren.

Vilka rättigheter du har över dina data

Som medlem har du rätt att få information och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig i form av ett utdrag. Du kan be att få uppgifter ändrade eller rättade. Du kan även begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vid frågor och önskemål, kontakta i första hand STAR. Eventuella klagomål kan lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur vi skyddar din information

Dina personuppgifter är säkert lagrade i databasen som ingen utan behörighet har tillgång till. För att förhindra skadlig kod och reparera säkerhetsbrister använder vi ett anti-virusprogram. Eventuella dataintrång kommer anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ditt godkännande

Genom att köpa medlemskap och aktiviteter godkänner du att vi sparar personuppgifterna enligt det som beskrivits ovan. Du godkänner även att vi kommunicerar med dig via nyhetsbrev och mail. Du kan avsäga dig sådan medlemsinformation sedan.

Allmänna köpvillkor

Ditt medlemskap börjar gälla samma dag som du betalat. Medlemskortet är digitalt och mailas direkt till den e-postadress du angett. Medlemsnumret uppges i samband med beställning och betalning av aktiviteter. Vid utnyttjande av rabatter behöver du visa upp ditt digitala medlemskort. I enlighet med lagen om distansavtal gäller ingen ångerrätt för köp som understiger 400 kronor och inte heller vid fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer dessa publiceras här, tillsammans med datum för ändringen. Om stora förändringar i vår policy genomförs kan vi även komma att informera om detta via nyhetsbrev och mail.

Denna integritetspolicy och allmänna villkor uppdaterades 2022-05-20.