Hälsocoachutbildningar

Hälsocoachutbildning

Hälsocoachutbildning steg 1

2 dagars Basutbildning

Syftet med utbildningen är att kunna inspirera och motivera medarbetare till bättre livsstil och därmed bättre hälsa.

Innehållet i utbildningen är;
Hälsocoachensroll på arbetsplatsen, upprätta en handlingsplan, kommunikation- hur man förmedlar ett budskap, STARs aktivitetsprogram, motivation och beteendeförändring samt stresshantering.
Nytt: Vi låter även din närmsta chef vara med i utbildningen utan kostnad vid
1:a tillfället ( fredag den 5 oktober 13.00-16.00 )

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan m.m

 

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 2

Kunskapsfördjupning

Syftet med utbildningen är att stärka hälsocoachens kunskaper i olika hälsoämnen, för att återföra kunskapen till arbetsplatsens medarbetare.

Innehållet i utbildningen i ämnen som; kostens betydelse för god hälsa, mental träning, strategiskt hälsoarbete, motivation och beteendeförändring.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 3

Hälsofrämjande arbetsliv

Syftet med utbildningen är att få kunskap om psykosociala hälsofaktorer som påverkar vår livsstil och arbetsmiljö och fortsätta arbeta med ett hälsofrämjande perspektiv i arbetslivet.

Innehållet i utbildningen är medarbetarskap och arbetsglädje, psykosociala hälsofaktorer, hur beteendeförändring kan vidmakthållas och fördjupade kunskaper i strategiskt hälsoarbete.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.