SKIMF

SKIMF är förbundet för Stockholms stads idrotts- och motionsföreningar. SKIMF informerar, stöder och aktiverar föreningarna och dess medlemmar till ökad motions- och friskvårdsverksamhet.

Medlemmar i idrottsföreningar anslutna till SKIMF får  rabatterad entré till en rad simhallar och bassängbad. I stadens förvaltningar ordnas lunch- och kvällsgymnastik.

STAR förmedlar de aktiviteter som genom SKIMF erbjuds alla kommunanställda i  olika sportgrenar samt andra motions- och kulturella inslag.

Ställ upp för din idrottsförening!

Besök gärna SKIMF:s hemsida: www.skimf.se